Hai giải xổ số nổi tiếng của mỹ là Megamillons và Powerball, giá vé 2$, giải đặc biệt khởi điểm 40 triệu USD

Có hai cách để tham gia hai giải xổ số trên:

Cách 1: Vé và tiền thưởng thanh toán bằng USD bạn đến các quầy bán vé ở Mỹ để mua

Cách 2: 

Vé và tiền thưởng tính bằng USD nhưng thanh toán bằng đồng tiền mã hóa (Cryptocurrency) MLR, bạn mua tại MegaLTR.com (được thực hiện tự động thông qua hợp đồng thông minh)

Làm cách nào để mua vé số tại MegaLTR.com?


 Mở tài khoản tại MegaLTR.com


 Gửi MLR và ETH


 MLR để thanh toán vé ($ 2 một vé)


 ETH để trả phí gas ghi vé vào blockchain

100 ngàn người đầu tiên mua 12 vé số tại MegaLTR.com mỗi người sẽ được chia 0.001% Quỹ phát triển thị trường của MegaLTR.  Quỹ này trích 10% doanh số vé bán mỗi kỳ mở thưởng (Mỗi tuần mở thưởng 4 lần). Trả bằng MLR, thanh toán qua Email latoken.

Link kiểm tra:


-  Danh sách 100 ngàn người đầu tiên mua 12 vé số:


https://drive.google.com/file/d/1jvsS-X9cBwSM3SWqIUUW0_2IGXUrgymn/view?usp=sharing

-  Doanh số vé bán:


https://etherscan.io/token/0xf26893f89b23084c4c6216038d6ebdbe9e96c5cb?a=0xc24c27786f433fa31c54b45fcc5ad202a810b264

Như vậy để kinh doanh xổ số mọi người chỉ cần bỏ ra 1 giờ, tìm hiểu biết cách sử dụng tiền mã hóa, và chi ra 24 USD (khoảng 600,000 VNĐ) là có một nghề kinh doanh xổ số mãi mãi, lại vừa có thể kiểm tra vận may của mình.