Chị chồng em ở Phú Quốc vào chơi, em thì rất thoải mái để chị ấy tự nhiên như nhà của mình. Ai ngờ, hôm qua em đi tắm, để quên tiền trong toilet, thì bị chị ấy lấy mất. Mà không phải em cố tình đổ thừa cho chị ấy đâu, hồi ở dưới quê ảnh, nhiều người cũng nói chị ấy có tật ăn cắp vặt rồi, mà chồng em không lấy, em bị mất, thì chỉ còn chị ấy thôi. Số tiền không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ, có cách nào để giải quyết chuyện này không các mẹ?