em chưa lập gia đình nhưng vẫn thích vào webtretho.


em là thành viên mới, có chuyện muốn mọi người đóng góp ý kiến.


năm nay mẹ em mới mất, thành ra một mình em phải lo chuyện tết tư.


mà em lại chẳng biêt làm thế nào, cứ lóng ngóng.


mọi người ai có kinh nghiệm chỉ em với!


cảm ơn mọi người trước!!!!!!!!!:|