Hihihihi


Chả là em đang sắp kết hôn với lão ny 1989, em tò mò


về cuộc sống hôn nhân của vc cặp 1989/1991 lắm ạ


Cặp vc 1989/1991 chia sẻ cho em tình hình hôn nhân của mn đi ạ để em có động lực lấy Ck nào


Hihihihi