Trước em có lập topic để xin ý kiến của anh chị bênhttp://www.webtretho.com/forum/f188/vo-doi-ly-hon-sau-5-thang-cuoi-nhau-2062913/#post33337855


Tình hình hiện tại là : Hôm nay thái độ của vợ em với em vui vẻ và thân mật bất ngờ ! 2 vợ chồng có 1 cuộc đi chơi và nói chuyện ,vấn đề ly hôn và cha vợ xuống nhà đã dẹp bỏ ! Nhưng vợ em vẫn còn ý định ở lại nhà mẹ đẻ 1 thời gian nữa ( ko xác định),em đã nói đến vấn đề ở riêng ( mẹ em đã nói là cho ở riêng,nhưng hình như vợ em chưa quan tâm lắm,nói nói cho có nhưng ý định vẫn muốn ở nhà mẹ đẻ mình) . Khoãng hơn 1 tuần nữa ba em về và ba em rất bực khi nghe tin vợ em bỏ về nhà mẹ đẻ vậy ! Anh chị có diệu kế nào trong những ngày tiếp theo để vợ em về nhà để mọi chuyện yên đẹp 0 ? Chứ tình hình này cứ diễn ra vậy em e là rất căng khi ba em về.......! Cho em lời khuyên với !!!