Cái căn bệnh nào nhà nào chả gặp trong xã hội này. Nhà này khác nhà khác chẳng qua là nó chưa xảy ra. Nhà xảy ra trước khi có một trong 2 người giao tiếp rộng và luôn phải ăn uống, nhậu nhẹt.


Có ai đi tiếp khách mà không tay vịn đâu. Khôg thế thì đố ký được hợp đồng. Xã hội là vậy, nghĩ mà thấy buồn