Chồng mình là người Hoa. Nhưng thuộc dạng người truyền thống cực đoan. Trong thâm tâm, chồng mình cứ muốn là con phải học ở trường Hoa. Vì vậy bé gái đầu lòng của mình đã 3,5 tuổi mà vẫn chưa tìm được giải pháp.


Mình muốn con mình được học ở trường lớn, ngay trung tâm Q1, Q3 để đi làm và đón bé tiện hơn. Bao nhiêu trường có tiêu chuẩn tốt, lão ấy đểu gặt phăng đi hết, vì không có dạy tiếng Hoa.


Mình hỏi thăm thì biết chỉ có Q1 và Q5 mới có trường Hoa, đến xem thì mình chẵng vừa ý tí nào. Làm sao mà so được với các trường Việt ở Q1, Q3.


Đấy, các bạn ạ. Trước khi kết hôn, các bạn cần lưu ý đến điểm văn hóa nữa nhé. Nếu không, đến sau này, lại stress giống như mình đấy.