Vào dd thi thoảng lại có mẹ lại than chuyện phát hiện chồng ngoại tình và nhờ chị em trong diễn đàn tư vấn. Trong khi đó một khảo sát XHH thì tuyên bố 40% đàn ông ngoại tình, nhưng thực tế thì phải là 60-80% đàn ông VN ta có quan hệ bên ngoài. Vậy tại sao chị em mình không đặt ra trước tình huống "phát hiện chồng ngoại tình" để trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp đối phó nhỉ? Còn mình nếu phát hiện chồng có bồ chắc mình sẽ bị sốc nặng vì mình rất tin ox, nhưng sau đó thì cũng chưa biết làm thế nào cả. Các mẹ hiến kế đi.