Xin mở đề tài này để bạn nào có bài hay về các bí quyết giúp cải thiện, làm tốt quan hệ MC - ND thì post vào đây!


Đề nghị: các bí quyết đều có tiêu đề(in đậm, có màu càng tốt), nói rõ nguồn sưu tầm càng tốt,..., trình bày để phân biệt rõ với các post bàn luận(cho nó khỏi lẫn)