Em kể sao cho hết chi tiết chuyện nọ chuyện kia bây h.


Em vẫn luôn dặn mình phải kiên nhẫn dùng lời lẽ từ từ khuyên bảo nhưng cánh cổng duy nhất là sự lắng nghe từ phía chồng luôn luôn bị khép lại.


Trước rất rất những nhiều chuyện nhỏ chuyện lớn cần bàn bạc trong gia đình, chồng luôn muốn quyết định theo cách của chồng, rất nhiều lần ko thuận ý em và kết quả không ổn nhưng chồng không bao h chịu đối thoại để hiểu nhau hơn


Cứ mối lần em tìm cách gợi chuyện để bàn bạc chỉ nhận được sự im lặng, trốn tránh không muốn bàn bạc gì cả


Em khổ tâm quá các mẹ ạ :((