Chào các mẹ,các chị thông thái.những người đang ở trong hôn nhân,sắp bước vào hôn nhân,đã trải qua hôn nhân…….


Theo các chị thì các chị có lấy một người chồng có năng lực,quyết đoán,khôn ngoan(không phải khôn ranh đâu)….nhưng chính vì có năng lực,quyết đoán,khôn ngoan….nên tính cách đôi khi gia trưởng(rất chiều nhưng một số chuyện chưa hỏi ý kiến e mà đã làm không biết e có thíc điều đó hay k),vậy các chị có đồng ý lấy không.


Bạn bè e bảo những người quyết đoán,khôn ngoan thì nó sẽ làm chỗ dựa tốt cho mình nhưng e đang lợ 1 điều rằng:


:)Thứ nhất: a ấy có lúc gia trưởng như vậy thì mình lấy về có mà khổ cả đời.tính e k thíc bị người khác ép buộc làm một việc gì đó mà mình không thíc.


:)Thứ hai:một con người khôn khéo như vậy,năng lực như vậy thì sau này lấy về rồi a ấy sẽ có khả năng làm cơ số chuyện và che đậy nó một cách hoàn hảo.


Ý KIẾN CÁC CHỊ THẾ NÀO Ạ: