Tết này nhà mình ăn tết lớn, hôm qua bà xã mới báo là mình có con zai đầu lòng, mình mừng không chịu được. Vì là con zai đầu lòng lại là cháu đít tôn nữa nên ông bà nội cũng mừng lắm. Hôm qua, mẹ mới gọi đến nói chuyện: “vợ mày nó khéo thật, vậy là mẹ sắp có cháu nội bồng rồi, nhớ là phải chăm nó cho cẩn thận. Mày dẫn vợ đi mua sắm cái gì tặng vợ đi, tao cho tiền”.


Được bật đèn xanh rồi nên đang chuẩn bị dẫn bà xã đi. Không biết là nên mua cái gì tặng bà xã đây ? Các mẹ chỉ mình với.


Lòng vui phơi phới, con zai đầu lòng, con zai đầu lòng... :x