Tình hình là ba em nghiện rượu bia.:-S


Trước Ba em uống rất nhiều, rồi bỏ 1 thời gian khoảng 2 năm, bây giờ ba em uống lại mà còn rất nhiều. Em không biết phải làm sao cả.


Bình thường rất ít nói nhưng khi say thì nói rất nhiều mọi người hay gọi là (nhè). Các bác bảo bình thường thì tội hiền lắm mà say vào thì xưng hùng xưng bá chẳng coi ai ra gì. Về nhà thì nói cả đêm gây sự với mẹ rồi 2 anh em còn đánh cả mẹ nữa.


Gia đình khuyên can đủ đường hết nước hết cái mà Ba em vẫn vậy :((


Mọi người có ai từng trải qua hay thấy hoàn cảnh vậy không hỗ trợ em với ạ.


Em cảm ơn.