Trong đây có nhiều mẹ đang có con chậm nói giống em không ạ. Con em 28 tháng vẫn chưa vẫn chưa nói được từ đơn nào. Lúc trước bé ở vs ông bà nội để bố mẹ đi làm. Giờ càng ngày bé càng ít chơi, k chịu nói làm em lo quá. Các mẹ có cách nào không ạ, suy nghĩ nhiều em trầm cảm mất