Con em 29 tháng thường hay mút tay, nghịch tay và thích cầm đồ vật bất kể là đồ vật gì cho đồ gì cũng cho lên mồm nhai, nói từ đơn rất ít, hầu như chỉ nói nhại lời người khác được chữ cuối. Cho em hỏi vậy có phải là một trong những dấu hiệu của tự kỷ không? Nếu phải thì em phải làm gì bây giờ xin mn giúp đỡ