Có bạn nào từng trang điểm ở Moza (Tuệ Tĩnh) cho mình kinh nghiệm với, còn 1 tuần nữa mình cưới rùi mà không biết trang điểm ở đó ntn, giúp mình với !!!