Có bạn nào từng trang điểm ở Moza (Tuệ Tĩnh) cho mình xin kinh nghiệm với, còn 1 tuần nữa mình cưới rùi, váy mình thuê ở đó nhưng không biết ai trang điểm & làm tóc đẹp, làm ơn giúp mình với !!!