Em chào các mẹ . Tình hình là bọn e sắp chụp ảnh cưới, và đăng ký một suất ở Moza ( Bà Triệu ) có sử dụng về quê trang điểm ag, vì nhà em ở tận Nam Định ag, nh mà em chưa biết chuyên viên nào ở đấy trang điểm về quê là đẹp ag. Có mẹ nào đã sử dụng gói này thì chia sẻ em ít kinh nghiệm với ag, Mong các mẹ chi sẻ nhiệt tình ag, THanks các mẹ nhìu :x:x @};-@};-@};-