Tháng 12 này em cưới, e định đặt cỗ ở quán SÓng Xanh! Em định làm khoảng 30-40 mâm thôi! Khen chê có đủ cả nên e chả biết đằng nào mà lần. Mong các mẹ đóng góp ý kiến cho em zới! Gấp gấp!