Em hiện ở HP, muốn lên HN chụp ảnh cưới. Các mẹ tư vấn tiệm chụp cho e với. E chỉ chụp tầm 7-8tr thôi ah!