Mình được bạn bè giới thiệu về nhà hàng này, nó nằm trong nhà văn hóa Q10, nghe bạn bè khen ngon và thức ăn nhiều. Mình muốn tham khảo thêm ý kiến các mẹ đã từng ăn qua nhà hàng này để dễ dàng quyết định.


Thank