em can ý kien cua các chi ve viec thanh toán tien dot cuoi trang tri nha cua tron gói o 2 nhà(cô dâu&Chú re),trang trí nhà trai hôm trc nhung em co dat mâm qua hôm sau mà bên dich vu bao thanh toán ngày truoc luon.Nhà gái trang trí sáng hôm sau và chieu toi có trang trí nua nhung van kêu thanh toán buoi sáng.Mà gia dinh em bao lan nào làm xong het roi moi thanh toán.hic.khó xu quá,không biet làm sao nua