e tham khảo topic khám sức khỏe trước cưới....thấy còn lờ mờ địa chỉ khám nên mở thêm topic này....cả nhà ủng hộ nha...