Mình đang phân vân giữ 2 nhà hàng Bình Minh và Park Diamond. Mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp mình với nhé. Cám ơn mọi người nhiều