Đã có bạn nào đãi tiệc cưới hay đã dự tiệc cưới ở Đôn Phương chưa, cho mình xin 1 chút thông tin. Vì thang em nhấtt định đặt tiệc nơi này.


Các Bạn có biết món ăn nào ở đây ngonkho6ng, giới thiệu giúp nhe.


Cám ơn Các Mẹ nhiều