:Battin ey:Chào mọi người


Bọn em dự định tết sang năm sẽ về thăm nhà rồi tổ chức luôn nhưng khổ nỗi cả 2 đứa đèu xa nhà nên lòng em đang rối như tơ vò vì không biết phải chuẩn bị thế nào đây.Em lập topic này mong mọi người ngó ngàng tới em tý mà truyền cho em ít võ.Em phải làm những gì từ bây giờ đẻ chuẩn bị cho đám hỏi rồi đám cưới khi mà em chỉ đươc về phép có 6 tuần thui hả mọi người?Nhanh nhanh giúp em với:Worried: