Cả nhà chia sẻ cho em kinh nghiệp đặt nhà hàng tiệc cưới ở Hương Phố. Em đặt 35 bàn , chị em nào đã đặt nhà hàng này chia sẻ cho em nhé.