Tình hình là sắp tới Cưới con gái mà không biết Cưới chỗ nào tốt nhất?:-?Em ở quận Hai Bà Trưng. Các mẹ nào đã có kinh nghiệm tổ chức cưới- Tư vấn so sánh lợi hại cho em thì tốt.Em định tổ chức chỉ tầm 50 mầm thôi- Chỗ để oto phải thoải mái. Thức ăn không đến nỗi tồi.Định tổ chức vào tháng 10 âm.