Chào mọi người em hiện tại là sinh viên năm cuối của trường ĐH marketing, em đang viết bài tiểu luận nghiên cứu về như cầu dịch vụ đám cưới, em có làm 1 bảng khảo sát trong đường link dưới đây. Mong mọi người trong forum giúp đỡ em :)


https://docs.google.com/forms/d/1g_8etlqFsMgbrBvhO8nT1O6diwynuWYi7xfupbwb7PQ/viewform?sid=209366b0c9708750&token=GMvqbD0BAAA.JZ4sHokaKZVI1jHoHFQPwg.ixowcvyM0FrTXw_GqDnzkA