Em tìm đỏ mắt mà không có thông tin gì về vấn đề này nên em phải mở topic này. Em sắp cưới nhưng là em đang ở Hà Nội nên không biết thông tin gì về các ảnh viện hoặc ai trang điểm đẹp ở Thành phố Thanh Hoá. Có bạn giới thiệu ảnh viện Thu Thuỷ, không biết ảnh viện này trang điểm có đẹp không các bạn. Nếu bạn nào có kinh nghiệm hoặc biết ảnh viện hoặc bạn nào trang điêm đẹp thì chia sẻ cho em với. Em đang cần gấp ạ.