Cho mình hỏi là mọi người lúc cưới nhau bên nhà trai/nhà gái cần chuẩn bị những gì, chi phí khoảng bao nhiêu là đủ? Hiện tại thì mình chưa có người yêu nhưng mà hỏi trước để biết tính toán suy nghĩ có nên lấy vợ k :D