Có ai biết chỗ nào dịch vụ đàng hoàng, thái độ niềm nở lịch sử ở Sài gòn gần khu vực quận 6,8,5,10 chỉ dùm mình với. Trừ Honey Bee ra. Thái độ quá kém. Chắc mấy em tiếp tân ở đó thù ghét chủ nên tiếp khách như thể khách đi ăn xin. Cám ơn mọi người.