Tháng 12 này em chuẩn bị cưới đang phân vân giữa hai nhà hàng này, không biết anh/chị nào đã từng tổ chức tiệc hoặc dự tiệc cưới ở hai nhà hàng trên có thể chia sẻ cho em biết với ạ.