-Chả là nhóm bạn mình ai cũng make up của chị này. Nhưng mình vẫn lăn tăn hỏi các Chị trên đây cho chắc ăn. hihihi


Giúp em với. Cảm ơn các Chị.