Mình được chị bạn giới thiệu cho người trang điểm ngày cưới là chị Quyên ở Studio Hải Đông hoặc là Thanh Phước. Có cô dâu nào nhà mình đã trang điểm hay đã nhìn thấy "thành phẩm" của 2 người này, cho mình xin ý kiến với, có hình luôn càng tốt:Smiling: Cám ơn mọi người nhé!