có nàng nào đã từng chụp ở đây chưa ạ? cho e xin rá rổ và đánh giá với. thanks all