Xin hỏi các mẹ, em định chụp hình cưới trọn gói và em biết được chố áo cưới Mỹ Lệ đường ông ích khiêm q11. Không biết các mẹ có ai đến đó chụp chưa? dịch vụ có tốt ko? xin các mẹ cho ý kiến?