Chào mọi người, tình hình là e nó lên xe bông vào cuối năm và đã chọn được nhà hàng Đông Phương 3 _ Lũy Bán Bích sau khi dùng phương pháp loại trừ các nhà hàng khác trong đó có Glorious...Nhà hàng Đông Phương 3 có ai đã đãi tiệc rồi ko cho mình xin thêm thông tin đi...Mình đã xem phần nghi thức lễ tại đây qua video clip, thấy nó sến sao ấy không biết mình có thể thay đổi gì ko, cd-cr đãi tiệc ở đây giúp mình với ạ. Mình ko biết làm sao cho nó hay hơn nữa, chứ dùng phần chao mừng khai tiệc tại nhà hàng mình ko chịu được, bài múa nào cũng sến hết ah...