Em là thành viên mới tham gia


Em muốn tìm hiểu vể bảng giá cũng như dịch vụ ở nhà hàng Hoa Sứ


Mong các mẹ giúp em với


Cảm ơn các mẹ rất nhiều luôn.:Smiling::Smiling::Smiling::Smiling: