Hi mọi người,


Có ai biết chỗ cho thuê áo dài bưng quả cho nam ở đâu không vậy? Mình ở Sàigon.


Thanks nhiều lắm