Tình hình là khi đi mới thiệp, ai cũng khen, trừ các ông bà già mình thôi


Thiệp mình do ox thiết kế, rất ư là sến rện. các mẹ tham khảo nha.


Giá của thiệp dao động từ 3-5k/1 thiệp. vì mình đãi 3 lần, mỗi lần gần 400 khách, nên in ox in tới 1500 cái ( dư tè le)


nên giá tính ra khoản 2000/ thiệp àh