Kể từ ngày đầu chập chững bước vào studio áo cưới đã 8 năm rồi :( cuối cùng mình cũng đã tu luyện cho mình dc 2 khả năng là
photo
và design .Nhưng vẫn thấy con đường phía trước vẫn còn mịt mù và xa xôi quá ! Âu cũng chỉ vì đam mê và thú vui mà mình đã chọn . Vẫn phải cố gắng bước tiếp thôi