Em và bx cuối năm nay cưới rồi, do nhà trai và nhà gái ở xa nên nhà em định tổ chức như vầy các anh chị xem có được ko nhá


Nhà trai thì ở Dak nong, nhà gái ở Bình thuận, 2 đứa thì ở Sg nên hôm làm đám hỏi nhà trai từ Dak nong ra Binh thuan lam đám hỏi và xin dâu luôn, xong tới tháng 12 thì tổ chức vu quy ở Sg, sau đó 1 tuần thì CD lên gần nhà trai (ở ks) sáng hôm sau thì nhà trai cho xe ra rước dâu và đợi xe của gia đình bên gái từ sg lên rồi rước dâu về nhà


Mấy anh chị xem vay có được ko