Bạn có cảm thấy về đến nhà để mà nói chuyện cùng với người thân trong gia đình mình về một vấn đề nào đó trong trường mình nó có khó khăn không? Hoặc đơn giản bạn có cảm thấy mỗi khi nói chuyện với lại ba mẹ đôi lúc sẽ không được tự nhiên lắm mà nó hơi bị gò bó không, còn khi nói chuyện với bạn bè thì bạn thấy nó dễ nói chuyện vô cùng, lại còn tự nhiên đôi lúc những bí mật của bạn thì bạn bè đều biết rất rõ thay vì gia đình không? Đó chính là khoảng cách giữa hai thế hệ.

hình ảnh

Cũng như chuyện của mình đây, đôi lúc mình cảm tháy vô cùng bực mình mỗi khi ba mẹ kêu mình chỉ cách dùng điện thoại mặc dù mình đã chỉ đi chỉ lại rất nhiều lần, rồi mỗi lần nói chuyện thì ba mẹ mình lúc nào cũng có một suy nghĩ rất là cổ hủ như còn thời hồi xưa vậy đó. Ông bà của mình cũng vậy, lúc nào cũng nói đi nói lại những thứ mà mình phải nghe phát ngán luôn rồi. Cho đến khi mình đọc được một bài viết về những chia sẻ về ba mẹ thì mình mới ngộ ra rằng mình đã quá là vô tâm, ích kỉ, lúc nào cũng muốn người khác nghĩ theo ý mình.

Trong cái lúc mà mình được tìm hiểu về những thứ công nghệ đó thì ba mẹ mình đã phải vất vả làm việc kiếm tiền cho mình ăn học, ba mẹ mình sống ở thế hệ trước của mình nên suy nghĩ cũng có phần khác biệt với mình. Họ đều muốn tốt cho ta, muốn cho mình được vui nhưng họ không biết cách bày tỏ như thế nào cho đúng với thế hệ hiện tại của chúng ta. Vì vậy mình khuyên các bạn đừng giống mình, đừng cứ áp đặt suy nghĩ hiện đại của mình rồi ép ba mẹ mình, ông bà mình phải thế này thế nọ.