Các mm cho hỏi con mình nay 7 tháng. từ lúc sinh tới giờ bé bú sữa ngoài , mình cho uống meji của nhật, có bé nào uống sữa meji của nhật đi phân xanh ko ah


con m ình từ sinh ra tới giờ toàn đi phân màu xanh đậm, có hôn 2 ngày mới đi ngoài 1 lần, hỏi bs bảo ko sao , mà mình xem báo thì bé phải đi phân vành mới tốt, đi phân xanh ko tốt, mà con mình thì từ nhỏ tới giờ ( 7th) toàn phân xanh không ? có mom nào biết chia sẽ mình với , cám ơn