Hà nội, ngày 2/7/2009.Mặt trời của mẹ! Mẹ hạnh phúc biết bao khi biết con yêu đang ở gần bên ba mẹ. Ba mẹ cảm ơn con yêu. Con hãy thật khỏe mạnh để giúp thêm sức mạnh cho ba mẹ nhé. Con là hạnh phúc của ba mẹ. Ba con đã mất ngủ cả đêm khi biết con đã đến bên đời ba mẹ. Ba mẹ cảm ơn con, con yêu. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: