Chào các chị, mấy hôm nay em rất rầu vì nhóc nhà em năm nay vua tron 3 tuoi. 7-8 thang trc chau bi chay mu tai, đi vien nhi đong khoi, bay gio bi bạn lây ho 2 tuan r lại bi chay mu tai. Em cho di kham bv TMH TPHCM. Bs chuan doan viem tai giua, cho thuoc 1 tuan va rua tai 1 tuan. Roi vc em lại đi ra NGHÊ AN lam viêc. Em cho con đi kham o đay bs phong khám con vi VTG câp phai cho con nạo VA. Em co hoi thi bs bao gây mê. Em lo lang nen ko muon cho con làm. Bs o tphcm thi noi co ve ko thay nghiem trong nhu bs o đây. Nhung bs bao nếu ko nạo uong thuoc chi giam. Se tai di tai lại. Anh huong thinh giac con. Mong mn cho em xin ý kién voi ah. Em cam on!