Có mẹ nào đang cho con học ở trường quốc tế Úc Châu k ah? Cho mình xin thông tin với nhé. Mình dự định chọn trường này cho con nhưng k biết chất lượng va học phí thế nào?