Em mới cưới chồng và kế hoạch tiếp theo cầm chắc là có baby rồi. Em nghe đồn sinh con mùa xuân mới thông minh, lý do còn vì mùa hè thì nghỉ học -> thông minh ko được. Mùa thu và mùa đông thì buồn quá sao thông minh nổi…blah..blah. Những điều đó có đúng không ạ? Chị nào giải thích giùm em với