Chào các mom, con mình hiện tại 2th17 ngày, lúc nào bé cũng nhìn ngược lên trần nhà nói chuyện và cười 1 mình, con không nhìn xuống. 


Chưa biết nhìn vào mặt mẹ, mẹ gọi không phản ứng lại. Có mom nào có con như thế không, cho mình xin ý kiến với, Vấn đề mình lo nhất là làm sao để con nhìn xuống,  mình lo quá.


Cảm ơn các mom nhiều